autoskola


Prekršaji i sankcije- - - - - - - - - - - - - - - -

Koje sankcije se protiv vozača mogu poduzeti ?


-oduzimanje vozačke dozvole
-davanje negativnih (prekršajnih) bodova
-kažnjavanje

Negativni (prekršajni) bodovi


-brišu se iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju kojeg su upisaniMladi vozači i negativni bodovi


Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.


Ostali vozači i negativni bodoviVozaču koji je u razdoblja od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

Kazne za prekoračenje brzine

Naseljeno mjesto Novčana kazna Negativni bodovi Oduzimanje vozačke Kazna zatvora
do 10 km/h 300 kn - - -
10 - 20 km/h 500 kn - - -
20 - 30 km/h 1000 kn 2 boda - -
30 - 50 km/h 3000-7000 kn 3 boda najmanje 3 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 6 m. -
veća za više od 50 km/h 10 000-20 000 kn 6 bodova najmanje 6 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 12 m. (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Izvan naselja Novčana kazna Negativni bodovi Oduzimanje vozačke Kazna zatvora
10 - 30 km/h 500 kn - - -
30 - 50 km/h 2000 kn - - -
veća za više od 50 km/h 5000-15 000 kn 3 boda najmanje 3 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 6 m. -

 

Kazne za prekoračenje koncentracije alkohola u krvi

Koncentracija alkohola u organizmu g/kg Novčana kazna Negativni bodovi Oduzimanje vozačke Kazna zatvora
do 0,5 0 kn - - -
iznad 0,5 - 1,0 3000 - 5000 kn 3 boda najmanje 3 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 6 m. -
iznad 1,0 - 1,5 5000 - 15 000 kn 4 boda najmanje 6 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 9 m. -
iznad 1,5 10 000 - 20 000 kn 6 bodova najmanje 6 m. ako je prekršaj počinjen 2. put, a 3. put i više 12 m. (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 )

Zakon o sigurnosti prometa na cestama i izmjene
Zakon o sigurnosti prometa
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama