autoskola


Prekršaji i sankcije- - - - - - - - - - - - - - - -

Koje sankcije se protiv vozača mogu poduzeti ?


-oduzimanje vozačke dozvole
-davanje negativnih (prekršajnih) bodova
-kažnjavanje

Negativni (prekršajni) bodovi


-brišu se nakon 24 mjeseca iz evidencijeMladi vozači i negativni bodovi


Mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.


Ostali vozači i negativni bodoviVozaču koji je u razdoblja od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

Kazne za prekoračenje brzine

Naseljeno mjesto Novčana kazna Negativni bodovi Kazna zatvora
do 10 km/h 300 kn - -
10 - 20 km/h 500 kn - -
20 - 30 km/h 1000 kn 1 bod -
30 - 50 km/h 2000 kn 2 boda -
veća za više od 50 km/h 5000-15 000 kn 3 boda (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Izvan naselja Novčana kazna Negativni bodovi Kazna zatvora
10 - 30 km/h 500 kn - -
30 - 50 km/h 1000 kn - -
veća za više od 50 km/h 3000-7000 kn 3 boda -

 

Kazne za prekoračenje koncentracije alkohola u krvi

Koncentracija alkohola u organizmu g/kg Novčana kazna Negativni bodovi Kazna zatvora
do 0,5 0 kn - -
iznad 0,5 - 1,0 1000 - 3000 kn 1 bod -
iznad 1,0 - 1,5 3000 - 5000 kn 2 boda -
iznad 1,5 5000 - 15 000 kn 2 boda (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana

 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 )

Zakon o sigurnosti prometa na cestama i izmjene
Zakon o sigurnosti prometa

 

Prekršaji, negativni (prekršajni) bodovi i kazne

Počinjeni prekršaj
(prekršaj ste počinili ako ne postupite po nekom od niže navedenih članaka Zakona o sigurnosti prometa na cestama)
Novčana kazna Negativni bodovi Kazna zatvora
Sudionici prometne nesreće ne smiju, od trenutka nastanka prometne nesreće pa dok se nad njima ne provede postupak ispitivanja (pomoću odgovarajućih sredstava i aparata umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje) uzimati alkoholna pića, opojne droge ni lijekove koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje.
1000-3000 kn 1 -
Na cesti s kolnikom za promet vozila u oba smjera na kojem postoje tri prometne trake, vozač se ne smije vozilom kretati prometnom trakom koja se nalazi uz lijevi rub ceste u smjeru kretanja vozila. 2000 kn 1 -
Na kolniku s dvije ili više prometnih traka za promet u istom smjeru, zabranjeno je prolaženje pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pješačkog prijelaza da bi propustilo pješake. 2000 kn 1 -
Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu. 2000 kn 1 -
Vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan ili je u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, ne smije upravljati vozilom u prometu na cesti. 1000-2000 kn 1 -
(1)Ako se prometom na obilježenome pješačkom prijelazu upravlja prometnim svjetlima ili znacima ovlaštene osobe, vozač je dužan svoje vozilo zaustaviti ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz.
(2) Ako se obilježeni pješački prijelaz iz stavka 1. ovoga članka nalazi na ulazu na bočnu cestu, vozač koji skreće na tu cestu dužan je kretati se smanjenom brzinom i propustiti pješake koji su već stupili ili stupaju na pješački prijelaz, a prema potrebi i zaustaviti svoje vozilo radi propuštanja pješaka.
1000 kn 1 -
Na cesti na kojoj su kolničke trake fizički odvojene jedna od druge, na cesti s kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri obilježene prometne trake kao i na cesti s kolnikom za promet vozila samo u jednom smjeru, vozač se ne smije vozilom kretati kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru. 2000-5000 kn 2 -
Na raskrižju i na drugom mjestu na kojem se upravlja prometom uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima (semaforima ili drugim uređajima), vozač mora zaustaviti svoje vozilo na znak crvenog svjetla. 2000-5000 kn 2 -
Sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je uređaj za zatvaranje prometa spušten, ili ako se taj uređaj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj uređaj početi spuštati, odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vlak. 2000-5000 kn 2 -
Kaznit će se vozač ako drugom sudioniku u prometnoj nesreći ili osobi vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće. 2000-5000 kn 2 -
Vozač ne smije pretjecati drugo vozilo koje se približava obilježenome pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz i obilaziti vozilo koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu. 3000 kn 2 -
Na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera, a koji ima po jednu prometnu traku namijenjenu za promet vozila u jednom smjeru, vozač ne smije vozilom pretjecati drugo vozilo u tunelu, na mostu, ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna. 3000 kn 2 -
Vozač ne smije vozilom početi pretjecati ili obilaziti:
1) kolonu vozila,
2) ako je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati,
3) ako je vozač koji je ispred njega na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti,
4) ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera,
5) ako nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaženja i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kad se za pretjecanje ili obilaženje koristi prometnom trakom koja je zabranjena za promet vozila iz suprotnog smjera,
6) prometnom trakom koja je namijenjena zaustavljanju vozila u nuždi.
3000 kn 2 -
Pretjecati se mora s desne strane ako je vozilo na kolniku zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo. 3000 kn 2 -
Osobe (sudionici prometne nesreće) koje se odbiju podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje ili ako odbije otići na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize. 5000-15000 kn 3 (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Osoba koja u prometu na cesti upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. 5000-15000 kn 3 (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila i instruktor vožnje koji odbije podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina. 5000-15000 kn 3 ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta ili je isključen iz prometa ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti. 5000-15000 kn 3 (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Vozač koji se vozilom na autocesti, brzoj cesti i cesti namjenjenoj isključivo za promet motornih vozila kreće kolničkom trakom namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru. 5000-15000 kn 3 (ako se ne plati novčana kazna) do 60 dana
Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je: ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se može privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći ili ako mu je samom potrebna liječnička pomoć, odnosno radi obavještavanja policije, 3000-7000 kn 3 -
Sudionici u prometu moraju postupati po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja , nadziru i upravljaju prometom na cestama . 3000-7000 kn 3 -
Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. 3000 kn 3 -
Na raskrižju ili pri susretu s vozilom koje se kreće po tračnicama vozač je dužan propustiti takvo vozilo bez obzira s koje strane dolazi, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno. 3000 kn 3 -
Vozač koji ulazi vozilom na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska dužan je propustiti sva vozila koja se kreću tom cestom. 3000 kn 3 -
Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane. 3000 kn 3 -
Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru. 3000 kn 3 -
Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ako vozilom ulazi sa ceste bez suvremenoga kolničkog zastora na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom. 3000 kn 3 -