autoskola


Upute za rješavanje online testa- - - - - - - - - - - - - - - -

Novo!!! Novo!!! Novo!!!

Samo za polaznike autoškole Brzina

-pripremili smo za Vas bazu podataka koja sadrži veliki broj pitanja,
koja se učitavaju za svaki novi test slučajnim odabirom.

-za one koji nisu polaznici autoškole Brzina pripremili smo probni test

Kako pristupiti rješavanju testa


-kliknete na link online testovi

-unesete korisničko ime i lozinku koju ste dobili u autoškoli Brzina

-učitao vam se test sa slučajno odabranih 38 pitanja iz baze pitanja.

Nakon što odgovorite na sva pitanja, kliknete na link pogledaj odgovore i tada ponovo možete učitati novi test
klikom na link NOVI TEST.

Kriterij pri ocjenjivanju testa

Svaki test ima 38 pitanja i svako pitanje donosi određeni broj bodova. Na jedno postavljeno pitanje može biti jedan ili više točnih odgovora.

Ukupan broj bodova iznosi 120.


Da biste na ispitu zadovoljili trebate postići:

- najmanje 90 % bodova, a to je 108

-dakle ako imate 12 negativnih bodova, Vi ste zadovoljili na ispitu, ali ima i jedan uvjet da sva pitanja vezana uz raskrižja (ima ih 4, a svako je bodovano sa 7 bodova), trebaju biti točno rješena.

Za rješavanje testa imate na raspolaganju 45 minuta.

Vaša zadaća je da svako pitanje pročitate i odlučite koji je odgovor ili odgovori od ponuđenih točni.

Na pitanje se odgovara klikom miša na polje ili se na pojedina pitanja odgovara s upisom brojke na za to predviđeno mjesto.

Kada odgovorite na sva pitanja, kliknite na link pogledaj odgovore i tada će vam se pojaviti ocjena testa.